Om Forskningen Nuvarande hyresgäster Bilder Sök lokal Kontakt Hem

Forskningen - För dig som söker en
plats att etablera dig och ditt företag


Forskningen är en resurs för dig som vill etablera eller expandera din verksamhet i Säffle. I Forskningen finns totalt ca 10 000 m2 till förfogande. Lokalerna är av varierande art och kan anpassas efter ditt behov.

Forskningen riktar sig främst mot tjänsteföretag, utbildningsverksamhet och småindustri med ren verksamhet. Företagen i huset kan finna synergieffekter och möjliga samarbeten.

I Forskningen kan vi erbjuda olika former av service till dig som hyresgäst - t.ex. bredbandsanslutning, el- och teletjänster, städning, konferenslokaler m.m. Allt eftersom kommer fler tjänster att kunna tas fram - t.ex. telefonväxeltjänster, kontorsservice mm.

Välkommen till Forskningen!
» Se bilder från ForskningenFORSKNINGEN - Forskningsv. 1, Box 713, 661 29 Säffle - Tel 0533-68 17 01 - Fax 0533-68 17 01 - E-post: gustaf.andersson@saffle.se